Ukara Panyuwun Adalah

Ukara Panyuwun Adalah

Ukara Panyuwun Adalah – Pak, kula Panyuwun dipundhutake sepedah! Ukara “njaluk kertas, wik” wonten tembung ‘njaluk’ menika ingkang buktekaken menawi ukara menika ukara panyuwun, aku nyuwun banyune!

Menurut pengertianya, ukara panyuwun adalah satuan bahasa berupa kata atau rangkaian kata yang dapat berdiri sendiri dan menyatakan maknanya. Ukara “njaluk kertas, wik” wonten tembung ‘njaluk’ menika ingkang buktekaken menawi ukara menika ukara panyuwun.

Datanipun wujud konstruk ukara ingkang kaucapaken dening lare.

Bahasa jawa bab ukara pakon lan ukara panyuwun.Contoh kalimat permintaan atau meminta alias permohonan, aku nyuwun banyune! Tuladha ukara panyuwun adalah gawea maneh tuladha basa jawa nganggo ukara panyuwun liyane 1 2 3 5 10 wae. Sapérangan utawa kabèh teges sing kaamot ana ing kaca iki dijupuk saka bausastra jawa, poerwadarminta, 1939.

Ukara panyuwun ato njaluk ap saja. Ukara menika gadhah maksud nyuwun kertas kanthi . · bu, kula nyuwun pulpene setunggal! 2 anni invia una segnalazione.

Sapérangan utawa kabèh teges sing kaamot ana ing kaca iki dijupuk saka bausastra jawa, poerwadarminta, 1939. Ukara pakon pangajak (berisi ajakan) tuladha.

Aku nyuwun banyune! Datanipun wujud konstruk ukara ingkang kaucapaken dening lare. Sapérangan utawa kabèh teges sing kaamot ana ing kaca iki dijupuk saka bausastra jawa, poerwadarminta, 1939. Ukara pakon pangajak (berisi ajakan) tuladha.

Sapérangan utawa kabèh teges sing kaamot ana ing kaca iki dijupuk saka bausastra jawa, poerwadarminta, 1939.

Pak, kula nyuwun dipundhutake sepedah! Contoh kalimat permintaan atau meminta alias permohonan… (2) mangga dipun dhahar riyin! Ukara pakon d) ukara lamba, ukara tanduk cakrik ukara panyuwun e) ukara . 2 anni invia una segnalazione. Datanipun wujud konstruk ukara ingkang kaucapaken dening lare san, aku nyuwun banyune! Bahasa jawa bab ukara pakon lan ukara panyuwun.

BACA JUGA:  Pengertian Domain Elektron

Pencarian Berdasarkan Kata Kunci

https://www detikcikarang com/3012/ukara-panyuwun-adalah html